Projektid


Narkosõltlaste ambulatoorne rehabilitatsioon Tallinnas

Projekt käivitati alates 01.07.2017 Tallinna Linnavalitsuse toel. Ambulatoorne nõustamisteenus.

Klientidele osutatavad teenused (teenuste arv iga kliendi kohta määratakse individuaalselt):

  • keemiliste sõltuvuste konsultandi nõustamine: seisundi hinnang, rehabilitatsiooni kestvuse ja spetsialistide teenuste mahu kindlakstegemine, asendusravi vajaduse hindamine;
  • sotsiaaltöötaja-juhtumikorraldaja nõustamised, k.a. võlanõustamine), vajadusel teiste spetsialistide ja institutsioonide spetsialistide konsultatsioonid jms.
  • sotsiaaltöötaja-tegevusjuhi nõustamised ja tegevuste arendamine (toimetulekuõpe , tegev – teraapia, arvuti algteadmised jms.);
  • psühholoogi ja kogemusnõustaja individuaalsed ja grupinõustamised narkosõltlastele ja nende lähedastele.
  • vajadusel suunamine ambulatoorsele opioidsõltuvuse asendusravile.

Keskuse meeskond hindab igakuiselt rehabilitatsiooni käiku ja vajadusel korrigeerib ravi ja rehabilitatsiooni- plaani. Igakuiselt viiakse läbi uriini testimised illegaalsetele narkootikumidele, vajadusel korrigeeritakse ravi. Rehabilitatsioonikuuri lõpus meeskond annab kliendile suunised edaspidise narkovaba käitumise osas.


Kahjude vähendamine Tallinnas“ – kriminaalhooldusaluste narkosõltlaste ambulatoorne psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni teenus Tallinnas

Projekt käivitati alates 01.07.2017 Tallinna Linnavalitsuse toel. Ambulatoorne nõustamisteenus.

Projektis osalevad narkosõltlased, kes on varem kuritegusid toime pannud, kannavad selle eest vanglakaristust ja kes on kohtuotsusega narkoravile suunatud.

Klientidele osutatavad teenused määratakse individuaalselt:

  • keemiliste sõltuvuste konsultandi nõustamine: seisundi hinnang, rehabilitatsiooni kestvuse ja spetsialistide teenuste mahu kindlaks tegemine, asendusravi vajaduse hindamine;
  • sotsiaaltöötaja ja juhtumikorraldaja nõustamised, (k.a. võlanõustamine), vajadusel teiste spetsialistide ja institutsioonide spetsialistide konsultatsioonid jms.;
  • sotsiaaltöötaja-tegevusjuhi nõustamised ja tegevuste arendamine (toimetuleku õpetus, tegev – teraapia, arvuti algteadmised jms.);
  • psühholoogi ja kogemusnõustaja individuaalsed ja grupinõustamised narkosõltlastele ja nende lähedastele.
  • vajadusel suunatakse klient ambulatoorsele opioidsõltuvuse asendusravile või statsionaarsele rehabilitatsioonile.

Keskuse meeskond hindab kord kuus rehabilitatsiooni käiku ja vajadusel korrigeerib seda. Igakuiselt viiakse läbi uriini testimised illegaalsetele narkootikumidele. Programmi lõpus meeskond annab kliendile suunised edaspidisele narkovaba käitumise osas. Kogu protsessi käigust igakuiselt informeeritakse kliendi kriminaalhooldajat.


AIDSi Tugikeskuse KÜSK II projekt

(meedia-kaudu toimuv arenguhüpe läbi tegevuste teadvustamise ja kogukonna kaasamise)

01.12.2021 – 31.07.2023

Toetatud Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt.

KYSK II projekti käivitasime peale KYSK I läbimist, mis oluliselt kergendas antud projekti arendamist. Tänu KYSK I-le olime endale selgeks teinud, kes me oleme ja kuhu me peame liikuma. KYSK II alguses olime heade kogemustega, kogukonnas ja riigis tuntud ja tunnustatud organisatsioon, kuid veidi väsinud, dramaatiliselt vananenud töötajaskonnaga ja kaasaegsetest kommunikatsioonivahenditest ning nende kasutusoskusest väga nõrkade teadmistega. Vajadus arenguhüppe ja uue hingamise järele oli lausa “karjuv”.

KYSKi II abiga saime väga hea Juunika koolituse, milles osalesid nooremad inimesed “väljast”, kes hiljem avaldasid soovi tulla meile tööle. Tänu sellele me saime oma meeskonna tugevalt noorendatud. Seoses noorte tulekuga, kes niigi juba tunnevad ennast koduselt kaasaegse digitaalmeedia ja kommunikatsiooni valdkonnas, hakkasid seda kasutama oma töös (Viber, WhatsApp, Skype, Linkedin Facebook jms). See innustas ka vanemat põlvkonda neid vahendeid oma töös kasutama, Tulemuseks oli töökvaliteedi edenemine, tulemuste parandamine ja üldkokkuvõttes aitas saavutada põhikirjalisi eesmärke.

Projekti vältel tõusis ka tööefektiivsus, töötajad esitasid mitmeid ettepanekuid, kuidas oma tööd arvestada, aruandlust kaasajastada, tänu selle saada võimaluse oma töö tulemusi aastate lõikes võrrelda, mida on näha ka indikaatorite tabelis mõõdetavate tulemuste näol. Võime julgelt prognoosida oma tulemusi lähiaastatele, näiteks 2025.aastale. Oleme kindlad, et edaspidi saame olla jätkusuutlikumad- omandatud teadmised ja oskused ei kao, kogemus aga tuleb juurde.

Rohkem infot KÜSKi kohta leiate klikates siia.